Kế hoạch sử dụng đất của các địa phương năm 2023

Theo đó, năm 2023, tổng diện tích đất tự nhiên của TP. Cam Ranh gần 32.927 héc ta; tổng diện tích đất thu hồi gần 574,4 héc ta; tổng diện tích của các loại đất dùng để chuyển mục đích sử dụng gần 870 héc ta; diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm là 246,4 héc ta.

12/10/2023

Đang online: 95

Truy cập tháng: 4,240

Tổng truy cập: 450,637