Những lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt trong việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản là chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi.

Những lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt  trong việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản là chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi. 

27/02/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm n

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

27/02/2024

Đang online: 120

Truy cập tháng: 4,217

Tổng truy cập: 450,614