1/1/0001

Thông báo về việc ngưng sản xuất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang nuôi trồng thủy, hải sản trên vùng biển và các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 2) thuộc phường Cam Phú, thành phố

Thông báo về việc ngưng sản xuất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang nuôi trồng thủy, hải sản trên vùng biển và các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 2) thuộc phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

26/02/2024

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CAM PHÚ

Cơ quan chủ quản:

Ủy ban nhân dân phường Cam Phú

Chịu trách nhiệm chính:

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

bbt.camphu.cr@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

camphu.camranh.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

058.3527610 - 058.3527611