1/1/0001

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CAM PHÚ

Cơ quan chủ quản:

Ủy ban nhân dân phường Cam Phú

Chịu trách nhiệm chính:

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

bbt.camphu.cr@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

camphu.camranh.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

058.3527610 - 058.3527611