Quyết định của Bộ Công thương về bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời về tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Bộ Công thương vừa có Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 Về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công thương


30/06/2020

Đang online: 191

Truy cập tháng: 41

Tổng truy cập: 410,259