Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/3/2023 của UBND thành phố và ký kết chương trình hành động phối hợp giữa UBND phường và UBMTQ Việt Nam phường

Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của toàn dân để mỗi gia đình đến cộng đồng dân cư duy trì thường xuyên các hoạt động phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống,

19/05/2023

Ra quân thực hiện chiến dịch "HÃY LÀM SẠCH BIỂN" năm 2023

Thông qua các hoạt động góp phần giáo dục và từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng lối sống đẹp và thể hiện tính xung kích của đoàn viên, thanh niên vì cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.


15/05/2023

Đảng uỷ phường Cam Phú quán triệt nội dung tác phẩm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cự của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là tập hợp trên 100 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở Việt Nam trong 10 năm qua

28/04/2023

Đang online: 216

Truy cập tháng: 09

Tổng truy cập: 410,227