Hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố: Cần sự đổi mới

Hơn 10 năm qua, hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố đã được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh duy trì thực hiện. Sau những thành công, ấn tượng ban đầu, hoạt động này ngày càng đơn điệu, đòi hỏi sự đổi mới toàn diện để phù hợp với tình hình mới.


10/07/2023

Đang online: 169

Truy cập tháng: 126

Tổng truy cập: 410,344